Puheterapia

Puheterapia lapsille ja aikuisille koko maassa etäyhteydellä

Puheterapiaa pyöritän minä, puheterapeutti ja työnohjaaja Erja Kare. Puheterapialla voidaan auttaa niin lapsi- kuin aikuisasiakkaitakin, joilla on vaikkapa kielellisiä erityisvaikeuksia, kontaktihäiriöitä ja puhemotoriikan vaikeuksia, artikulaatiohäiriöitä, äänenkäytön vaikeuksia tai puheen sujuvuuden häiriöitä. Vuorovaikutuksen toimivuus lisää myös oman elämän hallintaa. Puhepuussa on mahdollista saada niin yksilö- kuin ryhmäpuheterapiaakin. Lisäksi pystyn tarjoamaan konsultaatiota, lyhytterapiaa ja vanhempainohjausta sekä työnohjauspalveluja.

Lasten puheterapia

Lasten kanssa pyrin elävään vuorovaikutukseen, vastaan pieniinkin kommunikaatioyrityksiin ja vahvistan niitä. Ilo, lämpöinen läsnäolo ja kannustus ovat työskentelyni kulmakiviä. Teen tiivistä yhteistyötä lapsen lähi-ihmisten kanssa. Vastaanotolleni voi hakeutua esimerkiksi, jos on huolissaan lapsen puheen ymmärtämisestä tai puheentuoton viiveestä, epäselvästä puheesta tai änkytyksestä. Lasten kanssa työskennellessäni hyödynnän leikin kieltä ja tunne-elämää tukevaa voimaa vastavuoroisen leikin keinoin. Työtapaan minulla on 2,5-vuotinen puheterapeuttien leikkiterapiakoulutus vuosilta 1997–1999.

Aikuisten puheterapia

Aikuisasiakkaan kanssa työskennellessä luottamuksellisuus ja innostava ilmapiiri ovat keskeisiä. Yleisiä syitä hakeutua puheterapiaan ovat esimerkiksi änkytys, artikulaatio- ja äänihäiriöt sekä afasia. Terapia räätälöidään jokaisella asiakkaalle yksilöllisesti.

Hyödyllisiä linkkejä

Papunetistä löydät pelejä ja työkaluja kommunikaation kehittämiseen. Materiaaleja löytyy sekä aikuisille että lapsille.

Puheterapeuttiliitto tarjoaa lisää tietoa puheterapiasta.