Työnohjaus

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii sille, joka haluaa löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia ja kehittyä työssään. Monet pohtivat, miten selvitä työtaakastaan ja työpaikan arkirutiinien sotkuista. Yksin työskentelevät kaipaavat usein yhteisöä tai henkilöä, jonka kanssa voisi jakaa työhön liittyviä asioita. Samassa tilanteessa olevien kanssa keskusteleminen ja toisten kertomusten kuunteleminen tuo uusia näkökulmia ja helpotusta omiin huoliin. Työnohjaajan kanssa voi puhua vapaammin, koska vakiintuneet työroolit eivät ole esteinä ja työnohjaus on luottamuksellista.

Esimiehet, jotka käyvät yksilötyönohjauksessa tai esimiehistä koostuvassa työnohjausryhmässä, hyötyvät ohjauksesta – etenkin tilanteissa, joissa heillä ei ole muita tilaisuuksia eritellä omaa suhdettaan työhön ja tutkia työssä tapahtunutta.

Työnohjaus yksilöille ja ryhmille 

Voimavarakeskeinen työnohjaus pyrkii dialogin keinoin tukemaan työntekijän ja työyhteisöjen valmiuksia siihen, miten kannattaa olla, toimia ja ajatella, jotta yhteistyö kukoistaa ja kehittyy. Työyhteisöjen ja osaamisen kehittäminen on vastavuoroinen prosessi. Pyritään yhteiseen ymmärryksen ja luovuuden vapauttamiseen työyhteisön ja työtehtävien käyttöön. Tarjoan työnohjausta sekä yksilöille että ryhmille koko maassa. Mikäli asut kauempana, voimme olla yhteydessä esim. teamsin tai zoomin avulla. Pandemian loputtua voidaan taas toteuttaa lähityönohjauksiakin.Ota yhteyttä ja kysy lisää työnohjauksesta!

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arvioimista ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaajana tehtäväni on kuunnella ja puhua, jakaa kokemus, kunnioittaa asiakasta ja rakentaa tulevaa asiakkaan kanssa sekä yhdessä ymmärtää ja toimia. Työnohjauksessa voi syntyä uusia ajatuksia, näkökulmia ja ideoita.

Ryhmätyönohjaus ja yksilötyönohjaus

Teen työnohjausta sekä yksilötyönohjauksena että ryhmätyönohjauksena. Työnohjauksessa voidaan esimerkiksi kokeilla erilaisia tapoja kohdata asiakas, nähdä erilaisia näkökulmia työhön ja arjen ratkaisuihin. Niin yksilötyönohjauksessa kuin ryhmätyönohjauksessakin voidaan käsitellä myös kaikenlaisia hankalia työtilanteita: konflikteja, asiakaspalautteita ja ongelmallisia eettisiä valintoja. Tavoitteena on löytää omat voimavarat ja luovuus arjen työtilanteisiin.

Työnohjaus voi olla prosessinomaista ja pitkäkestoista tai tapaamiset voidaan sopia luonteeltaan konsultaatio- tai projektiluonteisiksi asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Löydät lisää tietoa myös Suomen työnohjaajat ry:n verkkosivuilta www.story.fi.

Selvitä solmusi ja tule työnohjaukseen

Kun tunnet itse, että työnohjauksesta voisi olla sinulle apua tai uskot, että työyhteisösi hyötyisi työnohjauksesta, ota yhteyttä ja jutellaan lisää!