Etätyönohjaus

Etätyönohjaus on vaihtoehto perinteiselle työnohjaukselle

Etätyönohjaus on vaihtoehto perinteiselle työnohjaukselle ja se toteutetaan etäyhteyden avulla. Etätyönohjauksen avulla on mahdollista saada apua riippumatta siitä, missä oma työpaikka tai organisaation toimipiste sijaitsee. Etätyönohjaus on kustannustehokas vaihtoehto, sillä se säästää siirtymiseen menevän ajan ja poistaa matkan aiheuttamat kustannukset. Usein organisaatiolla on myös jo käytössä sopivia työvälineitä etätyöohjauksen tekniseen toteuttamiseen. Sopiva tekniikka etsitään tarvittaessa, ja ryhmätilanteissa hyvä kuluvuus voidaan varmistaa kokousmikrofonin käytöllä.

Teen etätyönohjausta yksilötyönohjauksena ja ryhmätyönohjauksena. Etätyönohjaus sopii omaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien asioiden käsittelyyn. Siinä voidaan esimerkiksi käsitellä luottamuksellisesti työn kehittämiskohteita, hakea uusia näkökulmia työhön, vahvistaa omaa ammatillisuutta tai vaikkapa kasvattaa rohkeutetta esiintymiseen. Etätyönohjauksessa voidaan käsitellä myös kaikenlaisia hankalia työtilanteita: konflikteja, asiakaspalautteita ja ongelmallisia eettisiä valintoja.

Etätyönohjaus on helposti toteutettavissa digitaalisten työvälineiden, kuten Teamsin ja Zoomin avulla. Voimme valita työskentelyssä käytetyt välineet oman organisaation olemassa olevista työvälineistä. Etätyönohjaus voi olla konsultaatioluonteista, jaksottaisia tai pidempiluontaista, asiakkaan tarpeista riippuen.

Lisää tietoa työnohjauksesta yleisesti löydät Suomen työnohjaajat ry:n verkkosivuilta www.story.fi.

Pysähdy hetkeksi kehittämään työtäsi ja työyhteisöäsi

Työnohjaus on omaan työhön ja työyhteisöön liittyvien kysymysten pohtimista ja jäsentämistä. Se edistää työhön liittyvää oppimista ja kehittää organisaation toimintaa. Jos ajattelet, että työnohjauksesta voisi olla hyötyä sinulle tai työyhteisöllesi, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Etätyö on tullut jäädäkseen

Koronapandemia pisti monen organisaation toiminnan uusiksi ja siirsi henkilöstön työskentelemään etätyöpisteissä. Etätyöllä on hyviä puolia ja ainakin osassa organisaatioista se on tullut jäädäkseen. Etätyö vie pois työmatkoihin kuluvan ajan ja antaa enemmän aikaa muuhun elämään. Etätyö voi auttaa keskittymään paremmin ja oppimaan uutta, kun olosuhteet ovat riittävän rauhalliset.

Monesta yrityksestä saattavat kuitenkin puuttua selkeät mallit siitä, miten etätyötä johdetaan.  Etätyön pitkittyminen on nostanut sen huonojakin puolia esiin: sosiaalinen kanssakäyminen vähentyy, työn rytmittäminen voi olla vaikeaa ja työergonomiassa voi olla puutteita.

Työhyvinvointia etätyöaikana voidaan kehittää yhdessä. Etätyönohjaus tarjoaa siihen yhden työkalun. Mitkä ovat ne toimintatavat, joilla sinä ja työyhteisösi voisitte paremmin? Miten saisitte hyödynnettyä etätyön parhaat puolet?

Etätyönohjaus sopii myös tilanteisiin, joissa kasvokkain samassa tilassa tapahtuva työnohjaus ei jostakin muusta kuin pandemiasta johtuen ole mahdollista.