0400 122 166
erja.kare@puhepuu.fi
Kaitalantie 1
15880
HOLLOLA

Puhepuu on Hollolassa sijaitseva puheterapeutin ja työnohjaajan palveluja tarjoava yritys. Puhepuussa halutaan ravita vuorovaikutusta, auttaa kieltä kehittymään ja tukea puheilmaisua. Jokainen asiakas kohdataan aina yksilönä ja arvostaen. Autan myös työntekijöitä ja työyhteisöjä löytämään uusia voimavaroja työntekemiseen työnohjauksen kautta. Jos mielessäsi heräsi kysymyksiä, ota minuun yhteyttä ja kysy lisää Puhepuun puheterapeutti- tai työnohjaajapalveluista.

Puheterapeutti lapsille ja aikuisille

Puhepuu tarjoaa puheterapiaa sekä lapsille että aikuisille. Lasten kanssa puheterapeutti antaa terapiaa leikin keinoin, ja aikuisten kanssa puhe- ja äänihäiriöitä pyritään parantamaan luovia menetelmiä käyttäen. Puheterapeutin vastaanottoni toimii Puhepuun omissa tiloissa Hollolassa tai voin tulla myös asiakkaan luo paikan päälle, esimerkiksi kouluihin tai päiväkoteihin. Puheterapeutin vastaanottoni toimii myös Lahden Lääkärikeskus Mehiläisen tiloissa.

Työnohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä

Työnohjauksessa tutkimme ohjattavan kanssa yhdessä omaa työtä ja sen kehittämistä. Työnohjaus tukee työntekijän ja työyhteisön valmiuksia toimia ja ajatella. Tavoitteena on löytää yhteisymmärrys ja vapauttaa luovuus työyhteisössä.

Erja KarePuheterapeutti Erja Kare

Olen Erja Kare, puheterapeutti ja työnohjaaja. Olen työskennellyt kommunikaation ja vuorovaikutuksen parissa yli 30 vuotta ja koen työni innostavana ja kiinnostavana, aina uutta ammentavana. Vuodesta 2006 lähtien olen työskennellyt Novus Fonsilla eli Puhepuulla, jonka päätoimiseksi yrittäjäksi siirryin vuonna 2009.

Koulutustustaustani ja työkokemukseni

Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta 1983. Puheterapeuttien leikkiterapiakoulutuksen suoritin 1997–1999. Käytän työssäni lasten kanssa paljon lapsilähtöistä puheterapeuttista leikkiä, jonka tehon olen nähnyt vuosien varrella hoitotuloksissa.

Voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen suoritin 2012–2014. Työnohjauskoulutus on vahvistanut taitojani yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa ja asiakkaiden lähiympäristön tukemisessa. Kouluttautumisen lisäksi pidän yllä hyvää työkykyä käymällä työnohjauksessa, joka tukee terapeuttista työotetta. Perusopintojeni jälkeen olen kehittänyt ammattitaitoani vuosittain erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa täydennyskoulutuksissa.

Työhistoria ja muu toiminta

Olen toiminut puheterapeuttina Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun ktt kuntainliitoissa, Riihimäen aluesairaalassa, Kuulonhuoltoliiton kuntoutuskursseilla, Puheneuvolassa sekä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Päijät-Hämeen perheneuvoloissa. Päijät-Hämeen perheneuvolassa toimin myös yli 10 vuotta johtavana puheterapeuttina. Lisäksi työskentelin 1993 Huddinge DK:n aikuistiimissä. Novus Fonsilla eli Puhepuulla olen työskennellyt vuodesta 2006 ja siirryin sen päätoimiseksi yrittäjäksi vuonna 2009.

Olen ohjannut muutamaa Helsingin yliopiston puheterapeuttiopiskelijaa potilasharjoittelussa. Olen myös vetänyt afaatikkojen sopeutumisvalmennuskursseja. Toimin 10 vuotta Akavan jäsenjärjestön Suomen Puheterapeuttiliiton koulutustoimikunnassa ja jo lähes 20 vuotta olen toiminut DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI ry:ssä mm. sihteerinä, puheenjohtajana ja muissa hallitustehtävissä. Dialogisen puheterapian tuki ry pitää yllä työnohjauksellista otetta ja terapeuttisuutta puheterapiassa sekä järjestää koulutuksia puheterapeuteille ja lähitoimialoille.

Mikä on Puhepuu?

Puhepuu tarjoaa puheterapiaa ja työnohjausta Hollolasta käsin. Lisäksi Puhepuu tarjoaa konsultaatiota ja vanhempainohjausta sekä koulutusta. Palvelut järjestetään lähinnä Päijät-Hämeen alueella, mutta sopimuksen mukaan muuallakin. Puhepuun toimintaa pyöritän minä, puheterapeutti ja työnohjaaja Erja Kare. Olen toiminut vuodesta 2009 lähtien päätoimisena yrittäjänä Puhepuussa, jonka virallinen yritysnimi on Novus Fons Oy.

Puhepuun nimi juontaa juurensa ajatuksesta, jossa symbolisesti puun juuret edustavat kielen ja mielen yhteistä perustaa: vuorovaikutusta, jaettua iloa, kontaktiin tuloa ja siinä pysymistä, kokemusta omasta elävyydestä ja eloisuudesta. Runko puolestaan edustaa käsitteistön merkityssisältöjä ja kommunikaatiotaitojen käyttöä. Oksat kantavat sanaston ja lehvästö vastaa äänteistöä, kielen muoto-oppia ja kielioppia. Hedelmät puolestaan edustavat kielen monimutkaista käyttöä kuten esim. kerrontaa, vitsailua yms.