Vuorovaikutusta, voimavaroja ja yksilöllistä kohtaamista

Vuorovaikutusta, voimavaroja ja yksilöllistä kohtaamista

puheterapia

Yksilölliset ja ammattitaitoiset puheterapiapalvelut lapsille ja aikuisille.

työnohjaus

Työnohjaajan palvelut työntekijöille, esimiehille ja työyhteisöille.

Puhepuu on puheterapeutin ja työnohjaajan palveluja tarjoava yritys. Puhepuussa halutaan ravita vuorovaikutusta, auttaa kieltä kehittymään ja tukea puheilmaisua. Jokainen asiakas kohdataan aina yksilönä ja arvostaen. Autan myös työntekijöitä ja työyhteisöjä löytämään uusia voimavaroja työntekemiseen työnohjauksen kautta. Jos mielessäsi heräsi kysymyksiä, ota minuun yhteyttä ja kysy lisää Puhepuun puheterapeutti- tai työnohjaajapalveluista.

Puheterapeutti lapsille ja aikuisille

Puhepuu tarjoaa puheterapiaa sekä lapsille että aikuisille. Lasten kanssa puheterapeutti hyödyntää leikkiterapeuttisia keinoja, joihin on myös saanut erityiskoulutuksen.  Aikuisten kanssa puhe- ja äänihäiriöitä pyritään parantamaan luovia menetelmiä käyttäen. Puheterapeutin vastaanottoni toimii tällä hetkellä etäyhteydellä.  

Työnohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä

Työnohjauksessa tutkimme ohjattavan kanssa yhdessä omaa työtä ja sen kehittämistä. Työnohjaus tukee työntekijän ja työyhteisön valmiuksia toimia ja kehittää omaa työtään. Tavoitteena on löytää yhteisymmärrys ja vapauttaa luovuus työyhteisössä sekä löytää ilo ja voimavarat käyttöön päivittäisissä tehtävissä.

Mikä on Puhepuu?

Puhepuu tarjoaa puheterapiaa, työnohjausta, konsultaatiota ja vanhempainojausta sekä koulutusta. Palvelut järjestetään tällä hetkellä etäyhteydellä. Puhepuun toimintaa pyöritän minä, puheterapeutti ja työnohjaaja Erja Kare. Olen toiminut vuodesta 2009 lähtien päätoimisena yrittäjänä Puhepuussa, jonka virallinen yritysnimi on Novus Fons Oy.

Puhepuun nimi juontaa juurensa ajatuksesta, jossa symbolisesti puun juuret edustavat kielen ja mielen yhteistä perustaa: vuorovaikutusta, jaettua iloa, kontaktiin tuloa ja siinä pysymistä, kokemusta omasta elävyydestä ja eloisuudesta. Runko puolestaan edustaa käsitteistön merkityssisältöjä ja kommunikaatiotaitojen käyttöä. Oksat kantavat sanaston ja lehvästö vastaa äänteistöä, kielen muoto-oppia ja kielioppia. Hedelmät puolestaan edustavat kielen monimutkaista käyttöä kuten esim. kerrontaa, vitsailua yms.

Ota yhteyttä Puhepuuhun

Tarjoan asiantuntevat, yksilölliset ja ihmisläheiset puheterapeutin ja työnohjaajan palvelut.