Vuorovaikutusta, voimavaroja
ja yksilöllistä kohtaamista

Puhepuu on puheterapeutin ja työnohjaajan palveluja tarjoava yritys

Puhepuussa halutaan ravita vuorovaikutusta, auttaa kieltä kehittymään ja tukea puheilmaisua. Jokainen asiakas kohdataan aina yksilönä ja arvostaen. Autan myös työntekijöitä ja työyhteisöjä löytämään uusia voimavaroja työntekemiseen työnohjauksen kautta. Jos mielessäsi heräsi kysymyksiä, ota minuun yhteyttä ja kysy lisää Puhepuun puheterapeutti- tai työnohjaajapalveluista.

Mikä on Puhepuu?

Puhepuu tarjoaa puheterapiaa, työnohjausta, konsultaatiota ja vanhempainojausta sekä koulutusta. Palvelut järjestetään tällä hetkellä etäyhteydellä. Puhepuun toimintaa pyöritän minä, puheterapeutti ja työnohjaaja Erja Kare. Olen toiminut vuodesta 2009 lähtien päätoimisena yrittäjänä Puhepuussa, jonka virallinen yritysnimi on Novus Fons Oy.

Puhepuun nimi juontaa juurensa ajatuksesta, jossa symbolisesti puun juuret edustavat kielen ja mielen yhteistä perustaa: vuorovaikutusta, jaettua iloa, kontaktiin tuloa ja siinä pysymistä, kokemusta omasta elävyydestä ja eloisuudesta. Runko puolestaan edustaa käsitteistön merkityssisältöjä ja kommunikaatiotaitojen käyttöä. Oksat kantavat sanaston ja lehvästö vastaa äänteistöä, kielen muoto-oppia ja kielioppia. Hedelmät puolestaan edustavat kielen monimutkaista käyttöä kuten esim. kerrontaa, vitsailua yms.

Puheterapeutti Erja Kare

Innova Finance

Olen Erja Kare, puheterapeutti ja työnohjaaja. Olen nauttinut pitkästä ja monipuolisesta työurastani kommunikaation ja vuorovaikutuksen parissa ja koen työni innostavana ja kiinnostavana, aina uutta ammentavana. Vuodesta 2006 lähtien olen työskennellyt Novus Fonsilla eli Puhepuulla, jonka päätoimiseksi yrittäjäksi siirryin vuonna 2009.

Koulutustustaustani ja työkokemukseni

Innova Finance

Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta 1983. Puheterapeuttien leikkiterapiakoulutuksen suoritin 1997–1999. Käytän työssäni lasten kanssa paljon lapsilähtöistä puheterapeuttista leikkiä, jonka tehon olen nähnyt vuosien varrella hoitotuloksissa.

Voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen suoritin 2012–2014. Työnohjauskoulutus on vahvistanut taitojani yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa ja asiakkaiden lähiympäristön tukemisessa. Kouluttautumisen lisäksi pidän yllä hyvää työkykyä käymällä työnohjauksessa, joka tukee terapeuttista työotetta. Perusopintojeni jälkeen olen kehittänyt ammattitaitoani vuosittain erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa täydennyskoulutuksissa.

Työhistoria ja muu toiminta

Innova Finance

Olen toiminut puheterapeuttina Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun ktt kuntainliitoissa, Riihimäen aluesairaalassa, Kuulonhuoltoliiton kuntoutuskursseilla, Puheneuvolassa sekä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Päijät-Hämeen perheneuvoloissa. Päijät-Hämeen perheneuvolassa toimin myös yli 10 vuotta johtavana puheterapeuttina. Lisäksi työskentelin 1993 Huddinge DK:n aikuistiimissä. Novus Fonsilla eli Puhepuulla olen työskennellyt vuodesta 2006 ja siirryin sen päätoimiseksi yrittäjäksi vuonna 2009.Olen myös vetänyt afaatikkojen sopeutumisvalmennuskursseja. Toimin 10 vuotta Akavan jäsenjärjestön Suomen Puheterapeuttiliiton koulutustoimikunnassa.

Valitse rakennusalan asiantunteva ja luotettava toimija

Foreman One Ky pitää huolen rakennusprojektisi laadukkaasta etenemisestä ja takaa suunnitelmien mukaisen lopputuloksen.

Puheterapeutti lapsille ja aikuisille

Puhepuu tarjoaa puheterapiaa sekä lapsille että aikuisille. Lasten kanssa puheterapeutti hyödyntää leikkiterapeuttisia keinoja, joihin on myös saanut erityiskoulutuksen.  Aikuisten kanssa puhe- ja äänihäiriöitä pyritään parantamaan luovia menetelmiä käyttäen. Puheterapeutin vastaanottoni toimii tällä hetkellä etäyhteydellä.
Lue lisää

Työnohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä

Työnohjauksessa tutkimme ohjattavan kanssa yhdessä omaa työtä ja sen kehittämistä. Työnohjaus tukee työntekijän ja työyhteisön valmiuksia toimia ja kehittää omaa työtään. Tavoitteena on löytää yhteisymmärrys ja vapauttaa luovuus työyhteisössä sekä löytää ilo ja voimavarat käyttöön päivittäisissä tehtävissä.
Lue lisää
Tämä sivusto käyttää evästeitä
Asetukset
evästeet